Olgu Sunumu

Hirudoterapiye Bağlı Kutanöz Psödolenfoma
 • Selami Aykut Temiz
 • İlkay Özer
 • Arzu Ataseven
 • Recep Dursun
 • Sıddıka Fındık
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 50-52 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2018.6037 PMID:30938141
Nadir Bir Hemoptizi Nedeni: Orofaringeal Sülük
 • İdris Çıldır
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 61-63 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6683
Olgu Sunumu: Mikro Cerrahiye Yardımcı Bir Metot, Hirudoterapi
 • Suat Arusan
 • Batu Bayar
 • Ahmet Gödekmerdan
 • Naim Sağlam
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 154-156 DOI: 10.5152/tpd.2013.34
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonunu Taklit Eden Bir Sülük Enfestasyonu Olgusu
 • Berrin Uzun
 • Ekrem Korucuk
 • Nur Banu Sezak
 • Rahim Özdemir
 • Mustafa Demirci
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 169-171 DOI: 10.5152/tpd.2011.42
Orofarengeal Sülük İnfestasyonu ve Tedavi Seçenekleri
 • Fatih OĞHAN
 • Ali GÜVEY
 • Mahmut ÖZKİRİŞ
 • Erim GÜLCAN
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 200-202 DOI: 10.5152/tpd.2010.14
Faringeal Sülük: Limnatis nilotica Enfestasyonuna Bağlı Ağır Anemi Tablosu Gelişen Bir Olgu
 • Hasan AĞIN
 • Fahri Yüce AYHAN
 • Gamze GÜLFİDAN
 • Didem ÇEVİK
 • Hürriyet DEREBAŞI
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 247-248
Ağız Tabanı Üzerinde Nadir Bir Kanama Nedeni: Sülük İnfestasyonu
 • Yunus Kantekin
 • Kamran Sarı
 • Mahmut Özkırış
 • Zeliha Kapusuz Gencer
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 323-325 DOI: 10.5152/tpd.2015.4254

Özgün Araştırma

Eğirdir Gölü Çevresi Sulak Alanlarında Tıbbi Sülük Avcılığı ve Ekonomisi Üzerine Araştırmalar
 • Mustafa Ceylan
 • Osman Çetinkaya
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 96-101 DOI: 10.5152/tpd.2017.5150
Tıbbi Sülük Türleri Hirudo sulukii ve Hirudo verbana’nın İç ve Dış Morfolojik Özellikleri
 • Naim Sağlam
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 204-209 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6422

Derleme

Tıbbi Sülükler ve Hirudoterapi
 • Ahmet Gödekmerdan
 • Suat Arusan
 • Batu Bayar
 • Naim Sağlam
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 234-239 DOI: 10.5152/tpd.2011.60