Olgu Sunumu

İnterstisyel Akciğer Hastalığı Zemininde Gelişen Pneumocystis jirovecii Pnömonisi
 • Soykan Özkoç
 • Aylin Özgen Alpaydın
 • Songül Bayram Delibaş
 • Ceren Ergüden
 • Atilla Akkoçlu
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 66-69 DOI: 10.5152/tpd.2015.3476
Böbrek Transplantasyonlu Bir Hastada Pneumocystis Pnömonisi
 • Soykan ÖZKOÇ
 • Tonay İNCEBOZ
 • Aykut SİFİL
 • Sema TUNCAY
 • Çiler AKISÜ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 186-189 DOI: 10.5152/tpd.2010.10

Özgün Araştırma

Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Pneumocystis jirovecii Kolonizasyonunun Araştırılması
 • Soykan Özkoç
 • Songül Bayram Delibaş
 • Ahmet Emin Erbaycu
 • Ceren Ergüden
 • Çiler Akısü
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 214-219 DOI: 10.5152/tpd.2014.3611