Özgün Araştırma

Oküler Toxoplasmosis: Olgu Sunumu
  • Hatice ERTABAKLAR
  • Sema DÜNDAR
  • Turgay AKTUNÇ
  • Sema ERTUĞ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 73-75

Olgu Sunumu

Ankilozan Spondilitli Olguda Toxoplasma Üveiti
  • Hülya Deveci
  • Şenol Kobak
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 216-218 DOI: 10.5152/tpd.2013.48