Olgu Sunumu

Tropikal Olmayan Bölgelerde Uzun Süre Antibiyotik Tedavisine Cevap Vermeyen Fronkül: Gözden Kaçırılmaması Gereken Bir Tanı; Fronküler Kutanöz Miyazis
 • Hatice Uce Özkol
 • Ömer Çalka
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 138-140 DOI: 10.5152/tpd.2014.3288
Libya'da Bir kız Çocukta Psychoda albipennis'in Neden Olduğu Ürogenital Miyazis
 • Aisha Gashout
 • Ahmad Amro
 • Omar Hamarsheh
 • Hamida Al-Dwibe
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 152-154 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6135 PMID:31502807
İstanbul'da Bir Hastada Gözlenen Oftalmomiyazis Eksterna Vakası
 • Aylin Ardagil Akçakaya
 • Fatma Sargın
 • Zeki İlke Aslan
 • Neslihan Sevimli
 • Fariz Sadigov
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 205-207 DOI: 10.5152/tpd.2014.3512
Türkiye’de Diptera (Calliphoridae) Larvalarının Neden Olduğu Bir Oral Miyazis Olgusu
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Hasan Yılmaz
 • Yunus Emre Beyhan
 • Ümit Yakan
 • Abdurrahman Ekici
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 213-215 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6268
Oftalmomiyazis Eksterna: Olgu Sunumları
 • Kemal Yar
 • Altan Atakan Özcan
 • İ. Soner Koltaş
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 224-226 DOI: 10.5152/tpd.2011.57