Derleme

Microsporidia Karakterizasyonunda Morfolojik ve Ultrastrüktürel Özellikler
  • Mustafa Yaman
  • Gönül Algı
  • Beyza Gonca Güner
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 52-59 DOI: 10.5152/tpd.2015.3738
Mikrosporidialar ve Mikrosporidiyozis
  • Süleyman Yazar
  • Özgür Koru
  • Berna Hamamcı
  • Ülfet Çetinkaya
  • Ülkü Karaman
  • Salih Kuk
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 123-134 DOI: 10.5152/tpd.2013.28