Derleme

Toxoplasma gondii Takizoit ve Doku Kistlerinin Kriyoprezervasyonu
 • Mert Döşkaya
 • Ayşe Caner
 • Hüseyin Can
 • Sultan Gülce İz
 • Aysu Değirmenci
 • A. Yüksel Gürüz
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 44-46 DOI: 10.5152/tpd.2013.11

Özgün Araştırma

Sıtma Modeli Etkenleri ile Kriyoprezervasyon Çalışmaları ve Kriyobanka Oluşturulması
 • Ahmet ÖZBİLGİN
 • İpek ÖSTAN
 • Tuba TABAK
 • Kamil AŞAR
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 146-151 DOI: 10.5152/tpd.2010.01
Manisa İlimizde Görülen Leishmaniasis Etkeni Leishmania Türlerinin Kriyoprezervasyonu
 • İbrahim Çavuş
 • Fulya Ocak
 • Tuğba Kaya
 • Ahmet Özbilgin
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 152-155 DOI: 10.5152/tpd.2017.5267

Özgün Araştırma

Farklı Sıvı Besiyerlerinde Trypanosoma cruzi’nin Üreme Yoğunluklarının Karşılaştırılması ve Kriyoprezervasyonu
 • Ahmet Özbilgin
 • Tuğba Kaya
 • İbrahim Çavuş
 • Ahmet Yıldırım
 • Necati Özpınar
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 249-253 DOI: 10.5152/tpd.2018.5750

Dergi Arşivi

Makale Araçları