Özgün Araştırma

Renal Transplantlı Bir Hastada Isospora belli Enfeksiyonu
 • Süleyman YAZAR
 • Bülent TOKGÖZ
 • Ozan YAMAN
 • İzzet ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 22-24
Olgu Sunumu: Böbrek Transplantasyonlu Bir Hastada Isospora belli İnfeksiyonu
 • Özgür KORU
 • R. Engin ARAZ
 • Yakut AKYÖN YILMAZ
 • Sibel ERGÜVEN
 • Müjdat YENİCESU
 • Bayram PEKTAŞ
 • Mehmet TANYÜKSEL
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 98-100

Olgu Sunumu

Karaciğer Transplantasyonlu Bir Hastada Isospora belli
 • Selma Usluca
 • Tonay İnceboz
 • Tarkan Unek
 • Ümit Aksoy
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 247-250 DOI: 10.5152/tpd.2012.58