Özgün Araştırma

Erzincan’da Alerjik Astımlı Hastaların Ev Tozu Akar Alerjenlerine Karşı Duyarlılığı
 • Erhan Zeytun
 • Salih Doğan
 • Fatih Özçiçek
 • Edhem Ünver
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 34-41 DOI: 10.5152/tpd.2017.5059
Türkiye’nin Doğu Kesimlerinde (Bitlis, Muş) Ev Tozu Akar Populasyonundaki Mevsimsel Değişikler
 • Medeni Aykut
 • Ömer Köksal Erman
 • Salih Doğan
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 113-117 DOI: 10.5152/tpd.2013.26
Eskişehir'de Ev Tozu Akarı Görülme Durumu
 • Nihal DOĞAN
 • Özlem Makbule AYCAN
 • Özlem MİMAN
 • Metin ATAMBAY
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 139-141