Özgün Araştırma

Giresun İlinde Ev Tozu Akarlarının Yaygınlığı ve Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar
  • Döndü Mutlu
  • Cihangir Akdemir
  • Emel Uzunoğlu
  • Şahin Direkel
  • Nejla Cebeci Güler
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 78-82 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6149 PMID:31204460
Alerjik Deri Testi İle Ev Tozu Akarı Arasındaki İlişki
  • Metin ATAMBAY
  • Özlem M. AYCAN
  • Saim YOLOĞLU
  • Ülkü KARAMAN
  • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 327-329