Özgün Araştırma

Yurtdışı Seyahat Hikayesi Olan Bir Cyclosporiasis Olgusu
 • Nevin TURGAY
 • Aysegül YOLASIĞMAZ
 • Ahmet ÜNER
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 83-85
HIV ile Enfekte Olguların Bağırsak Protozoonları Açısından Retrospektif Olarak İncelenmesi
 • Orçun Zorbozan
 • Günel Quliyeva
 • Varol Tunalı
 • Ahmet Özbilgin
 • Nevin Turgay
 • Ayşe Deniz Gökengin
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 187-190 DOI: 10.5152/tpd.2018.5835

Olgu Sunumu

Kayseri’de Cyclospora cayetanensis Kaynaklı Üç İshal Olgusu
 • Süleyman YAZAR
 • Selçuk MISTIK
 • Ozan YAMAN
 • Orhan YILDIZ
 • Hanife ÖZCAN
 • İzzet ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 85-88
Nadir Bir Gastroenterit Etkeni: Cyclospora
 • Meltem TAŞBAKAN
 • Ayşegül YOLASIĞMAZ
 • Hüsnü PULLUKÇU
 • Oğuz Reşat SİPAHİ
 • Tansu YAMAZHAN
 • Nevin TURGAY
 • Sercan ULUSOY
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 95-97
Van Yöresinde Fırsatçı Bir Protozoon Olan Cyclospora cayetanensis: Yedi Vaka Sunumu
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Yunus Emre Beyhan
 • Hasan Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 166-168 DOI: 10.5152/tpd.2016.4572