Özgün Araştırma

Kars Yöresinde Buzağılarda Cryptosporidium Enfeksiyonları Prevalansının Asit Fast Boyama (mAF) ve ELISA Yöntemleriyle Belirlenmesi
 • Neslihan Gündüz
 • Mükremin Özkan Arslan
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 5-8 DOI: 10.5152/tpd.2017.4833
Yüksekova (Hakkari) Yöresi Dana ve Buzağılarında Coccidiosis Etkenlerinin Yaygınlığı
 • Yaşar GÖZ
 • Abdulalim AYDIN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 13-16
Erzurum Yöresinde Buzağılarda Cryptosporidium Türlerinin Prevalansı
 • Barış SARI
 • Mustafa Sinan AKTAŞ
 • Mükremin Özkan ARSLAN
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 116-119
Van Yöresi Buzağılarında Eimeria spp., Cryptosporidium spp. ve Giardia spp.’nin Yaygınlığı
 • Abdurrahman GÜL
 • Mutalip ÇİÇEK
 • Özlem KILINÇ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 202-204
Cryptosporidium spp’nin Dışkıdan Nested PCR ve Carbol Fuchsin Boyama Yöntemi ile Teşhis Edilmesi
 • Tolga SUNGUR
 • Sırrı KAR
 • Esin GÜVEN
 • Metin AKTAŞ
 • Zafer KARAER
 • Zati VATANSEVER
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 305-308

Olgu Sunumu

Bir Buzağıda Klinik Kongenital Neosporozis
 • Sezgin Şentürk
 • Ethem Mutlu Temizel
 • Sevim Kasap
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 109-111 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6666 PMID:32482044

Dergi Arşivi

Makale Araçları