Olgu Sunumu

İzmir Doğal Hayatında Yaşayan bir Avrasya Porsuğunda (Meles meles) Toxoplasma gondii'nin Saptanması
  • Muhammet Karakavuk
  • Duygu Aldemir
  • Esra Atalay Şahar
  • Hüseyin Can
  • Hüseyin Gökhan Özdemir
  • Aysu Değirmenci Döşkaya
  • Adnan Yüksel Gürüz
  • Mert Döşkaya
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 237-239 DOI: 10.5152/tpd.2018.5884