Olgu Sunumu

Seyahat İlişkili Üriner Şistozomiyaz: Olgu Sunumu
  • Tülay Şener Özvatan
  • Cengiz Koçak
  • Oktay Alver
  • Reşit Mıstık
  • Emel Aslan
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 175-177 DOI: 10.5152/tpd.2011.44
Malavi Gölünden Bulaşan Persistan Bir Üriner Şistozomiyaz Olgusu
  • Mustafa Taner Yıldırmak
  • Funda Şimşek
  • Habip Gedik
  • Arzu Kantürk
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 191-192 DOI: 10.5152/tpd.2012.46