Olgu Sunumu

Yurtdışı Seyahat İlişkili Amblyomma spp. Olgusu
 • Yunus Emre Beyhan
 • Mesut Mungan
 • Cahit Babür
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 48-50 DOI: 10.5152/tpd.2014.3228
Seyahat İlişkili Üriner Şistozomiyaz: Olgu Sunumu
 • Tülay Şener Özvatan
 • Cengiz Koçak
 • Oktay Alver
 • Reşit Mıstık
 • Emel Aslan
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 175-177 DOI: 10.5152/tpd.2011.44

Özgün Araştırma

Yurtdışı Seyahat Hikayesi Olan Bir Cyclosporiasis Olgusu
 • Nevin TURGAY
 • Aysegül YOLASIĞMAZ
 • Ahmet ÜNER
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 83-85