Olgu Sunumu

Hirudoterapiye Bağlı Kutanöz Psödolenfoma
  • Selami Aykut Temiz
  • İlkay Özer
  • Arzu Ataseven
  • Recep Dursun
  • Sıddıka Fındık
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 50-52 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2018.6037