Olgu Sunumu

Falsiparum Sıtmalı Bir Vakada Oral Artemisin-Lümefantrin Tedavi Başarısızlığının Yönetimi
 • Asım Ülçay
 • Gökhan Karaahmetoğlu
 • Vedat Turhan
 • Hakan Erdem
 • Ali Acar
 • Oral Öncül
 • Levent Görenek
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 61-67 DOI: 10.5152/tpd.2014.3169

Özgün Araştırma

Eğirdir Gölü Çevresi Sulak Alanlarında Tıbbi Sülük Avcılığı ve Ekonomisi Üzerine Araştırmalar
 • Mustafa Ceylan
 • Osman Çetinkaya
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 96-101 DOI: 10.5152/tpd.2017.5150

Derleme

Kum Sinekleri (Yakarca, Tatarcık) ve Kontrol Yöntemleri
 • Hüseyin Çetin
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 102-113 DOI: 10.5152/tpd.2017.5296
Türkiye'de Pedikulozis Kapitis Prevalansı ve Yönetimi: Sistematik Derleme
 • Özlem Özkan
 • Onur Hamzaoğlu
 • Melike Yavuz
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 135-146 DOI: 10.5152/tpd.2015.3628