Olgu Sunumu

Tek Taraflı Phthiriasis Palpebrarum Olgusu
  • Hümeyra Yıldırım Can
  • Nihan Çeken
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 80-82 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6937
Nadir Bir Blefarit Nedeni Olgusu: Pitriazis Palpebrarum
  • Fatma Altınsoy
  • Oktay Alver
  • Selim Doğanay
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 90-92 DOI: 10.5152/tpd.2018.4824

Dergi Arşivi

Makale Araçları