Özgün Araştırma

Manisa’da Vajinal Akıntılı Kadınlarda Trichomonas vaginalis Sıklığı
 • İpek ÖSTAN
 • Uğur SÖZEN
 • M. Emin LİMONCU
 • A. Ali KİLİMCİOĞLU
 • Ahmet ÖZBİLGİN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 7-9
Nonspesifik Vajinal Akıntı Şikayeti Olan Poliklinik Hastalarında Trichomonas vaginalis Araştırılması
 • Gülay ARAL AKARSU
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 19-21
Jinekolojik Hastalardan Alınan Vaginal Örneklerde Trichomonas vaginalis Görülme Sıklığı
 • Ali SELVİTOPU
 • Semra ÖZÇELİK
 • Serpil DEĞERLİ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 175-177
18-45 Yaş Grubu Kadınlarda, Trichomonas vaginalis ve Diğer Mikroorganizmaların Vajinal Akıntı Örneklerinden Mikroskobik Olarak İncelenmesi
 • Recep Keşli
 • Bayram Pektaş
 • Mehmet Özdemir
 • Oğuzhan Günenc
 • Erkan Coşkun
 • Mahmut Baykan
 • Bülent Baysal
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 182-184 DOI: 10.5152/tpd.2012.43

Özgün Araştırma

Vajinal Akıntılı Olgularda Trichomonas vaginalis Araştırılması
 • Hatice ERTABAKLAR
 • Sema ERTUĞ
 • Samet KAFKAS
 • Ali Rıza ODABAŞI
 • Eylem KARATAŞ
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 181-184

Dergi Arşivi

Makale Araçları