Olgu Sunumu

Uterin Leiomyomu Taklit Eden Primer Hidatik Kist
  • Nermin Koç
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 57-59 DOI: 10.5152/tpd.2017.4613
Nadir Bir Sekonder Kist Hidatik Olgusu: Aynı Hastada Uterus ve Kolon Lokasyonu
  • Yunus Emre Beyhan
  • Hasan Yılmaz
  • Zeynep Taş Cengiz
  • Recep Yıldızhan
  • Çetin Kotan
  • Abdussamet Batur
  • İrfan Bayram
  • Remzi Erten
  • Ahmed Galip Halidi
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 149-151 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6303 PMID:31502806