Derleme

Mikrosporidialar ve Mikrosporidiyozis
 • Süleyman Yazar
 • Özgür Koru
 • Berna Hamamcı
 • Ülfet Çetinkaya
 • Ülkü Karaman
 • Salih Kuk
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 123-134 DOI: 10.5152/tpd.2013.28

Özgün Araştırma

Dışkıda Entamoeba histolytica’nın Saptanmasında Kullanılan Yöntemlerin Birlikte Değerlendirilmesi
 • Sema TUNCAY
 • Tonay INCEBOZ
 • Leyla ÖVER
 • Gülter YALÇIN
 • Selma USLUCA
 • Serap ŞAHİN
 • Songül Bayram DELİBAŞ
 • Ümit AKSOY
 • Çiler AKISÜ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 188-193
Dışkıda Cryptosporidium spp. Antijenlerinin ELISA ile Araştırılması
 • Gülden SÖNMEZ TAMER
 • Serpil GÜLENÇ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 198-201