Özgün Araştırma

Ülkemiz Atlarında (Equus caballus) Linnaeus, 1758 Yaşayan Arka Bağırsak Siliyatları Parasiotricha colpoidea Fiorentini, 1890 ve P. minuta Hsiung, 1930 (Ciliophora: Paraisotrichidae) Hakkında
 • Gözde Gürelli
 • Bayram Göçmen
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 28-32 DOI: 10.5152/tpd.2012.07
İzmir Civarındaki Evcil Atların ( Equus caballus Linnaeus, 1758) Arka Bağırsağında Tespit Edilen Siliyatlardan Blepharocorys curvigula (Ciliophora: Blepharocorythidae) Hakkında
 • Gözde GÜRELLİ
 • Bayram GÖÇMEN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 169-171
Kıbrıs Evcil Atlarının Bağırsak Siliyatlarından Bir Tür Hemiprorodon gymnoposthium (Ciliophora: Buetschliidae)
 • Gözde GÜRELLİ
 • Bayram GÖÇMEN
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 206-208
Türkiye’nin Güneydoğusunda Dağılış Gösteren Evcil Keçilerin (Capra hircus L.) İşkembesinde Yaşayan Entodiniid (Entodiniidae, Entodiniomorphida) Siliyatlar
 • Bayram GÖÇMEN
 • Adem KARAOĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 211-218
Kastamonu Civarındaki Evcil Sığırların (Bos taurus taurus) İşkembesinde Tespit Edilen İki Siliyat Türü Entodinium palmare ve E. okoppensis (Protista: Ciliophora: Ophryoscolecidae) Hakkında
 • Gözde Gürelli
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 228-231 DOI: 10.5152/tpd.2012.55
Bundleia (Ciliophora: Entodiniomorphida: Buetschliidae) spp.’nin Morfolojik Özellikleri ve Bundleia Cunha & Muniz, 1928’da Ontogenez
 • Gözde Gürelli
 • Bayram Göçmen
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 239-247 DOI: 10.5152/tpd.2014.3526
Kuzey Kıbrıs Evcil Keçilerinde (Capra hircus L.) Yaşayan İşkembe Siliyatı Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858 (Sensu Göçmen, 1999)
 • Bayram GÖÇMEN
 • Yavuz SEZGİN
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 246-251
Kıbrıs Evcil Keçilerinde Yaşayan İşkembe Siliyatı Ophryoscolex Purkynjei Stein, 1858 (Ciliophora: Entodiniomorphida)’de Morfometrik Varyasyonlar
 • Ahmet MERMER
 • Bayram GÖÇMEN
 • Kerim ÇİÇEK
 • Gürsel ERGEN
 • Yavuz SEZGİN
 • Mehmet Z. YILDIZ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 252-257