Özgün Araştırma

Fırat Üniversitesi Hastanesinde Takip Edilen P.falciparum Sıtmalı Olguların Epidemiyolojik, Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi: Altı Yıllık Retrospektif Analiz
 • Ayşe Sağmak Tartar
 • Ayhan Akbulut
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 1-5 DOI: 10.5152/tpd.2018.5426
Kocaeli İlinde 2008-2013 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
 • Gülden Sönmez Tamer
 • Mehmet Yılmaz
 • Burhan Akçer
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 1-4 DOI: 10.5152/tpd.2015.3722
Bitlis İli’nde 1998-2008 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • İbrahim Halil Şahin
 • Fadile Yıldız Zeyrek
 • Mehmet Fatih Aydın
 • Hatice Öntürk
 • Mikail Basank
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 1-3 DOI: 10.5152/tpd.2012.01
Antalya İlinde 2012-2017 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
 • Önder Ser
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 1-6 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6466
Antalya İlinde 2001 ile 2011 Yılları Arasındaki Sıtma Vakalarının Değerlendirilmesi
 • Önder Ser
 • Hüseyin Çetin
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 4-8 DOI: 10.5152/tpd.2012.02
Hatay İlindeki İmporte Sıtma Olgularının Retrospektif Analizi: 10 Yıl İçerisinde 75 Olgu
 • Selma İlkay Şahin
 • Mehmet Çabalak
 • Tayibe Bal
 • Sabahattin Ocak
 • Yusuf Önlen
 • Gülnaz Çulha
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 60-64 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6123 PMID:31204456
Plasmodium falciparum ve Plasmodium ovale’nin Etken Olduğu İmporte Bir Miks Sıtma Olgusu
 • Songül BAYRAM DELİBAŞ
 • Çiler AKISÜ
 • Ümit AKSOY
 • Soykan ÖZKOÇ
 • Bülent SARI
 • Dilek TEKİŞ
 • Kadir BİBEROĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 63-67
Bir Merkez Laboratuvarında Onbeş Yıllık Sürede İstanbul Bölgesinde Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
 • Yeşim Beşli
 • Fuat Barış Bengür
 • Işın Akyar
 • Özgür Kurt
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 65-69 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2018.5939 PMID:31204457
Bursa’da Sıtma Epidemiyolojisi
 • Oktay ALVER
 • Halis AKALIN
 • Reşit MISTIK
 • Safiye HELVACI
 • Okan TÖRE
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 68-72
Ordu İlinde 2002-2011 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • Yeliz Çetinkol
 • Arzu Altunçekiç Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 69-72 DOI: 10.5152/tpd.2013.18
Bursa İlinde Sıtma Epidemiyolojisi - 2009 - 2012
 • Oktay Alver
 • Efrail Atıcı
 • Güher Göral
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 81-84 DOI: 10.5152/tpd.2014.3425
Malatya’da Aktif Sürveyans ile Saptanan Sıtma Vakaları
 • Metin ATAMBAY
 • Ülkü KARAMAN
 • Safa YAŞAR
 • Özlem M. AYCAN
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 86-88
2001-2013 Yılları Arasında Kayseri'de Sıtma Epidemiyolojisi
 • Yunus Uyar
 • Tanju İnanç
 • Serkan Şahin
 • Salih Kuk
 • Süleyman Yazar
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 86-89 DOI: 10.5152/tpd.2015.3674
Manisa İlinde 2002 – 2004 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
 • İpek ÖSTAN
 • M. Emin LİMONCU
 • M. Ali TÜYSÜZ
 • Galip KÖROĞLU
 • Ahmet ÖZBİLGİN
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 89-91
Kan Donörlerinde Sıtma Araştırılması ve Optimal Hızlı Sıtma Testinin Klasik Yöntemle Karşılaştırılması
 • Hakan TEMİZ
 • Kadri GÜL
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 99-102
Gaziantep’te 2005-2015 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • Ahmet Özkeklikçi
 • Fatma Avcıoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 102-105 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.5265 PMID:31502770
Şanlıurfa (Siverek)'da Sıtma Vektörü Anopheles (Anopheles) claviger (Diptera: Culicidae)'in Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar
 • Fatih Mehmet ŞİMŞEK
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 115-120
Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Pozitif Sıtma Örneklerinin Tanısı ve Tür Ayrımı
 • Esra Atalay Şahar
 • Muhammet Karakavuk
 • Hüseyin Can
 • Şebnem Nergiz
 • Kadri Gül
 • Aysu Değirmenci Döşkaya
 • Yüksel Gürüz
 • Mert Döşkaya
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 126-131 DOI: 10.5152/tpd.2016.4711
Bursa İlinde 2006-2008 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
 • Oktay ALVER
 • Efrail ATICI
 • Okan TÖRE
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 131-135
Sıtma Modeli Etkenleri ile Kriyoprezervasyon Çalışmaları ve Kriyobanka Oluşturulması
 • Ahmet ÖZBİLGİN
 • İpek ÖSTAN
 • Tuba TABAK
 • Kamil AŞAR
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 146-151 DOI: 10.5152/tpd.2010.01
Adana’da 2002-2012 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • Ferit Kuşcu
 • Doğan Barış Öztürk
 • Serdar Gül
 • Mehmet Levent Babayiğit
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 147-150 DOI: 10.5152/tpd.2014.3449
Sıtma: 40 Olgunun Değerlendirilmesi
 • Asuman ŞENGÖZ İNAN
 • İlknur ERDEM
 • Derya ÖZTÜRK ENGİN
 • Gülden HİTİT
 • Nurgül CERAN
 • Seniha ŞENBAYRAK
 • Seyfi Çelik ÖZYÜREK
 • Emin KARAGÜL
 • Paşa GÖKTAŞ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 147-151
Manisa İlinde 2008-2012 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
 • Ayşegül Aksoy Gökmen
 • Bayram Pektaş
 • Koray Öncel
 • Oğuz Alp Özdemir
 • İbrahim Çavuş
 • Ahmet Özbilgin
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 151-154 DOI: 10.5152/tpd.2014.3466
Elazığ ve Bingöl İllerinde 2005-2008 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • Ahmet ERENSOY
 • Salih KUK
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 152-154 DOI: 10.5152/tpd.2010.02
Plasmodium berghei ANKA suşunun BALB/c Farelerde Kültürü ve Deneysel Serebral Sıtmanın Araştırılması
 • Kemal ÇEBER
 • Ahmet Faruk SORAN
 • İlyas ÖZARDALI
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 154-156
Malatya’da Uganda Kökenli İlk Falciparum Sıtması: İki Olgu
 • Yaşar BAYINDIR
 • Özlem M. AYCAN
 • Metin ATAMBAY
 • Ülkü KARAMAN
 • İsmet AYDOĞDU
 • Yasemin ERSOY
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 157-159
Doğrulama Laboratuvarına Gönderilen Sıtma Kan Yaymalarının Değerlendirilmesi
 • Selma Usluca
 • Cahit Babur
 • Özlem Kurtcebe
 • Seher Topluoğlu
 • Selçuk Kılıç
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 165-169 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6410
Kliniğimizde 2012-2018 Yılları Arasında Yatırılan 31 Sıtma Olgusunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Nagehan Didem Sarı
 • Gülşen Yörük
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 170-174 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6229
Kuzey Batı Etiyopya’da Febril Hastalıklı Bireylerde HIV ve Sıtma Enfeksiyonları ve İlgili Risk Faktörleri
 • Yitayih Wondimeneh
 • Teklay Gebrecherkos
 • Dagnachew Muluye
 • Demekech Damtie
 • Getachew Ferede
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 180-186 DOI: 10.5152/tpd.2018.5878
Adıyaman’da 2000-2011 Yılları Arasında Aktif ve Pasif Sürveyans ile Saptanan Sıtma Olguları
 • Tuncay Çelik
 • Servet Kölgelier
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 204-207 DOI: 10.5152/tpd.2012.49
Serebral Malarya Enfeksiyonuna Bağlı Ani Ölümle Sonuçlanan Otopsi Olgusu
 • Gülhan Yağmur
 • A. Selçuk Gürler
 • Ferah Karayel
 • M. Feyzi Şahin
 • Nedim Apaydın
 • Sermet Koç
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 234-237 DOI: 10.5152/tpd.2015.3700
Malatya’da Son Yedi Yıl İçindeki Sıtma Olguları
 • Ülkü KARAMAN
 • Metin ATAMBAY
 • Safa YAŞAR
 • Cemil ÇOLAK
 • Özlem MİMAN
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 245-248
Bursa’da Sıtma
 • Oktay ALVER
 • Emel YILMAZ
 • Sevim AKÇAĞLAR
 • Okan TÖRE
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 249-255
Yurtdışı Kökenli Plasmodium falciparum Sıtması: Dört Olgu Sunumu
 • Yusuf ÖNLEN
 • Gülnaz ÇULHA
 • Sabahattin OCAK
 • Lütfü SAVAŞ
 • Murat GÜLLÜ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 256-259
1999-2004 Yıllarında Diyarbakır’da Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
 • Hakan TEMİZ
 • Kadri GÜL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 261-264
Elazığ’da 1996–2004 Yılları Arasında Sıtma Epidemiyolojisi
 • Salih KUK
 • Mehmet ÖZDEN
 • Mustafa KAPLAN
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 265-267
Kocaeli’de Sıtma Epidemiyolojisi
 • Gülden SÖNMEZ TAMER
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 313-316

Olgu Sunumu

Plasmodium falciparum İnfeksiyonu Sonrası Gelişen Bir Splenik İnfarkt
 • Hale Turan
 • Turhan Togan
 • Hakan Oğuz
 • Hande Arslan
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 60-62 DOI: 10.5152/tpd.2015.3359
Falsiparum Sıtmalı Bir Vakada Oral Artemisin-Lümefantrin Tedavi Başarısızlığının Yönetimi
 • Asım Ülçay
 • Gökhan Karaahmetoğlu
 • Vedat Turhan
 • Hakan Erdem
 • Ali Acar
 • Oral Öncül
 • Levent Görenek
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 61-67 DOI: 10.5152/tpd.2014.3169
Turist Hastada Saptanan Plasmodium falciparum sıtması: Bir Olgu Sunumu
 • Haluk Erdoğan
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 96-98 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2016.4285 PMID:31204465
Bir Hafta İçinde Plasmodium falciparum’un Etken Olduğu İki İmport Sıtma Olgusu
 • Zeynep Erdil
 • Celali Kurt
 • Hacer Özlem Kalaycı
 • Özgül Gözlükaya
 • Cemal Tayar
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 110-113 DOI: 10.5152/tpd.2016.4422
Kayseri’de Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum Sıtma Olgu Serisi ve Literatür Özeti
 • Necati Mumcu
 • Hayati Demiraslan
 • Ahmet Dündar
 • Salih Kuk
 • Süleyman Yazar
 • Mehmet Doğanay
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 119-122 DOI: 10.5152/tpd.2017.4760
Eritrosit Değişimi Uygulanan Serebral Sıtma Olgusu
 • Gürsel Ersan
 • Işıl Köse
 • Fatma Liv
 • Bengü Gireniz Tatar
 • Şükran Köse
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 123-125 DOI: 10.5152/tpd.2017.4704
Relaps ile İzlenen Bir Sıtma Olgusu
 • Şua Sümer
 • Nazlım Aktuğ Demir
 • Onur Ural
 • Gizem Çimen
 • Emine Yalçınkaya
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 161-163 DOI: 10.5152/tpd.2018.5588
Sporadik Bir Bölgede: Dört İmport Sıtma Olgusu
 • Emine Parlak
 • Ayşe Ertürk
 • Yasemin Çayır
 • Mehmet Parlak
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 161-164 DOI: 10.5152/tpd.2013.36
Türkiye’de İmport Sıtma: Plasmodium falciparum / Plasmodium vivax Miks Enfeksiyonunda Tanının Tedavideki Önemi
 • Özlem Tünger
 • Akide Çakmak
 • Ahmet Özbilgin
 • Varol Tunalı
 • Çiğdem Banu Çetin
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 164-167 DOI: 10.5152/tpd.2018.5733
Olgu Sunumu: Van İlinde İki Plasmodium vivax Sıtması
 • Mustafa Kasım KARAHOCAGİL
 • Ali İrfan BARAN
 • Görkem YAMAN
 • Mutalip ÇİÇEK
 • Adnan BİLİCİ
 • İrfan BİNİCİ
 • Hayrettin Akdeniz
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 172-173
Plasmodium falciparum Sıtması Tedavisi Esnasında Gelişen TRALI Sendromu Vakası
 • Hülya Çaşkurlu
 • Rahman Nurmuhammedov
 • Zarni Htway
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 205-207 DOI: 10.5152/tpd.2016.4149
Seyahat İlişkili P. falciparum Sıtması: Dört Olgu
 • Tümer Güven
 • Fatma Civelek Eser
 • Gül R. Yılmaz
 • Rahmet Güner
 • Mehmet A. Taşyaran
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 225-228 DOI: 10.5152/tpd.2013.51
Uganda Kaynaklı Plasmodium falciparum Sıtması
 • Hatice Uludağ Altun
 • Yasemin Kurtoğlu Gül
 • Emre Vudalı
 • Çiğdem Ataman Hatipoğlu
 • Cemal Bulut
 • Server Yağcı
 • Zeliha Koçak Tufan
 • Sami Kınıklı
 • Ali Pekcan Demiröz
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 229-232 DOI: 10.5152/tpd.2013.52
Atovaquone-Proguanil ile Tedavi Edilen Rekrudesens Plasmodium falciparum Sıtması: Olgu Sunumu
 • Ayşe Kaman
 • Gönül Tanır
 • Bilge Akkaya
 • Gülsüm İclal Bayhan
 • Zeynep Gökçe Gayretli Aydın
 • Türkan Aydın Teke
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 233-236 DOI: 10.5152/tpd.2018.5818
Afrika'ya Giden Bir Türk Radyologda Gelişen; Üveit, Hiperglisemi ve Döküntü İle Seyreden Sıtma, Olgu Sunumu
 • Şerife Altun
 • Zeliha Koçak Tufan
 • Mahmut Kaçar
 • Çiğdem Ataman Hatipoğlu
 • Sami Kınıklı
 • Ali Pekcan Demiröz
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 258-260 DOI: 10.5152/tpd.2014.3406

Özgün Araştırma

Afyon’da Sıtma Epidemiyolojisi
 • Zafer ÇETİNKAYA
 • Ramazan ÖZÇELİK
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 77-79
Aydın İlinde 2001-2003 Yılları Arasında Saptanan Sıtma Olgularının Değerlendirilmesi
 • Cavide SARI
 • Serhan SAKARYA
 • Hatice ERTABAKLAR
 • Serkan ÖNCÜ
 • Sema ERTUĞ
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 119-122
Van ilinde sıtma: Epidemiyolojik bir çalışma
 • Yaşar GÖZ
 • Muhammet Güzel KURTOĞLU
 • Mehmet GÜRSOY
 • Abdülalim AYDIN
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 175-177
İki Plasmodium vivax Sıtması Olgusu
 • Metin ATAMBAY
 • Yaşar BAYINDIR
 • Ülkü KARAMAN
 • Özlem M. AYCAN
 • Yasemin ERSOY
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 178-180

Olgu Sunumu

Exchange Transfüzyon Uygulanan HIV ile Koenfekte Ağır P. falciparum Sıtması: Olgu Sunumu
 • Ayşe Sağmak Tartar
 • Ayhan Akbulut
 • Ömür Gökmen Sevindik
 • Hatice Handan Akbulut
 • Kutbeddin Demirdağ
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 219-222 DOI: 10.5152/tpd.2017.5584