Özgün Araştırma

Demodeks Akarı, Rozasea ve Deri Melanomu; Rastlantısal veya İlişkili Birliktelik?
  • Shahla Talghini
  • Daniel F Fouladi
  • Shahla Babaeinejad
  • Reihan Shenasi
  • Simin Mirakhor Samani
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 41-46 DOI: 10.5152/tpd.2015.3473

Olgu Sunumu

Tedaviye Direçli Şalazyon ve Folikülit ile ilişkili Demodex spp. Enfestasyonu
  • Ulviye Güvendi Akçınar
  • Emine Ünal
  • Metin Akpınar
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 208-210 DOI: 10.5152/tpd.2016.4869