Olgu Sunumu

İnterstisyel Akciğer Hastalığı Zemininde Gelişen Pneumocystis jirovecii Pnömonisi
 • Soykan Özkoç
 • Aylin Özgen Alpaydın
 • Songül Bayram Delibaş
 • Ceren Ergüden
 • Atilla Akkoçlu
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 66-69 DOI: 10.5152/tpd.2015.3476
Pnömoni Ön Tanılı Bir Hastada Amebik Karaciğer Absesi: Olgu Sunumu ve İlgili Literatürün Değerlendirilmesi
 • Özgür Kurt
 • Neslihan Aktaş
 • Can Çalışkan
 • Onur Karatuna
 • Hande Aygün
 • Işın Akyar
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 70-74 DOI: 10.5152/tpd.2015.3608
İmmun Sistemi Baskılanmış Bir Kedide Aelurostrongylus abstrusus Pnömonisi
 • Ayhan ATASEVER
 • Süleyman YAZAR
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 89-91
Böbrek Transplantasyonlu Bir Hastada Pneumocystis Pnömonisi
 • Soykan ÖZKOÇ
 • Tonay İNCEBOZ
 • Aykut SİFİL
 • Sema TUNCAY
 • Çiler AKISÜ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 186-189 DOI: 10.5152/tpd.2010.10
Olgu Sunumu: Akut Bakteriyel Toplum Kökenli Pnömoni Kliniğini Taklit Eden Ascaris lumbricoides’e Bağlı Bir Löffler’s Sendromu
 • Ali ACAR
 • Oral ÖNCÜL
 • Şaban ÇAVUŞLU
 • Oğuzhan OKUTAN
 • Zafer KARTALOĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 239-241
Erişkin Bir Hastada Toxocariasis’e Bağlı Eozinofilik Pnömoni Olgusu
 • Mustafa Demirci
 • Mehmet Ünlü
 • Fatma Fidan
 • Selçuk Kaya
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 258-259 DOI: 10.5152/tpd.2012.61

Özgün Araştırma

Solunum Sistemi ile İlgili Klinik Belirtiler Gösteren Şami Keçilerinde (Shami Goat-Damascus) Dışkı Yoklaması Sonuçları
 • Mehmet YAMAN
 • Ahmet GÖKÇEN
 • Murat GÜZEL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 313-316