Olgu Sunumu

Yanlışlıkla Beyin Apsesi Tanısı Alan Bir Çocuk Nörosistiserkozis Olgusu
  • Türkan Aydın Teke
  • Ayşe Kaman
  • Zeynep Gökçe Gayretli Aydın
  • Sema Apaydın
  • Çiğdem Genç Sel
  • Erkut Baha Bulduk
  • Saliha Kanık Yüksek
  • Kader Karlı Oğuz
  • Gönül Tanır
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 223-225 DOI: 10.5152/tpd.2017.5239