Özgün Araştırma

Aksenik Kültürlerde Acanthamoeba Trofozoitleri Üzerindeki Gözlemler ve Bunların Farklı Boyalarla Boyanma Özellikleri
 • Zübeyde AKIN POLAT
 • Semra ÖZÇELİK
 • Ayşe VURAL
 • Gülendame SAYGI
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 7-13
Kistik Ekinokokkozis Nedeniyle Opere Edilmiş 91 Olguda Klinik, Morfolojik ve Serolojik İrdelemeler
 • Özlem MİMAN
 • Metin ATAMBAY
 • Nasuhi Engin AYDIN
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 179-183
Tıbbi Sülük Türleri Hirudo sulukii ve Hirudo verbana’nın İç ve Dış Morfolojik Özellikleri
 • Naim Sağlam
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 204-209 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6422
Bundleia (Ciliophora: Entodiniomorphida: Buetschliidae) spp.’nin Morfolojik Özellikleri ve Bundleia Cunha & Muniz, 1928’da Ontogenez
 • Gözde Gürelli
 • Bayram Göçmen
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 239-247 DOI: 10.5152/tpd.2014.3526
Ege Denizinde Levrekde (Dicentrarchus labrax L., 1758) Görülen Parazitik, Lernanthropus kroyeri’nin van Beneden, 1851 (Copepoda: Lernanthropidae) Morfolojisi
 • Erol TOKŞEN
 • Egemen NEMLİ
 • Uğur DEĞİRMENCİ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 386-389

Derleme

Microsporidia Karakterizasyonunda Morfolojik ve Ultrastrüktürel Özellikler
 • Mustafa Yaman
 • Gönül Algı
 • Beyza Gonca Güner
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 52-59 DOI: 10.5152/tpd.2015.3738

Özgün Araştırma

Akreplerin Vücut Yapıları
 • Özcan ÖZKAN
 • K. Zafer KARAER
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 54-58
Dicrocoelium dendriticum’un Koyun Karaciğerinde Yaptığı Tahribatın Morfolojik ve Histopatolojik Olarak İncelenmesi
 • Sami ŞİMŞEK
 • Ali Osman ÇERİBAŞI
 • Armağan Erdem ÜTÜK
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 189-191