Özgün Araştırma

Orta Kızılırmak Havzasının Nevşehir Bölümünde Sorun Oluşturan Karasinek (Diptera: Simuliidae) Türlerinin Moleküler Klasifikasyonu
 • Hakan Yeşilöz
 • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 33-40 DOI: 10.5152/tpd.2015.3778
İnsan Naso-pharyngeal Myiasis’ine Neden Olan Oestrus ovis Larvalarının CO1 Barkod Sekanslarına Göre Moleküler Karakterizasyonu ve Filogenetik Analizi
 • Gupse Kübra Karademir
 • Sadullah Usluğ
 • Mübeccel Okur
 • Abdullah İnci
 • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 43-47 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6852
Diyarbakır İlinde Mezbahada Kesilen Sığırlarda Hypodermosisin Kronobiyolojisi ve Moleküler Karakterizasyonu
 • Duygu Neval Sayın İpek
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 86-89 DOI: 10.5152/tpd.2016.4812
Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı İxodid Kene Türlerinin 16S rDNA Filogenisi Temelli Moleküler Karakterizasyonu
 • Ömer Orkun
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 122-129 DOI: 10.5152/tpd.2018.5882
Babesia bovis’in msa-2c Geninin Moleküler Karakterizasyonu
 • Ahmet Yavuz
 • Abdullah İnci
 • Önder Düzlü
 • Zuhal Bişkin
 • Alparslan Yıldırım
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 140-144 DOI: 10.5152/tpd.2011.35
Echinococcus Cinsinin Moleküler Genetik Karakterizasyonu
 • Armağan Erdem ÜTÜK
 • Sami ŞİMŞEK
 • Ergün KÖROĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 171-176
Myiasis Nedeni Güve Sineklerinin (Diptera: Psychodidae) Moleküler Karakterizasyonu
 • Zuhal Önder
 • Abdullah İnci
 • Alparslan Yıldırım
 • Arif Çiloğlu
 • Önder Düzlü
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 223-228 DOI: 10.5152/tpd.2018.5943