Özgün Araştırma

Gastrointestinal Nematodlar ile Doğal Enfekte Keçilerde Parazit Yükü ile Serum Mineral Düzeylerinin Karşılaştırmalı Analizi
  • Serap Ünübol Aypak
  • Süleyman Aypak
  • Hüseyin Voyvoda
  • Gülşen Güven
  • Evrim Dereli Fidan
  • Gamze Tosun
  • Mehmet Gültekin
  • Emrah Şimşek
  • Asude Gülçe Güler
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 141-146 DOI: 10.5152/tpd.2016.4758