Olgu Sunumu

Nadir Fakat Hayati Tehdit Eden Bir Kist Hidatik Komplikasyonu
  • Fatih Karakaya
  • Çağdaş Kalkan
  • Melek Karakaya
  • Necati Örmeci
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 180-182 DOI: 10.5152/tpd.2017.5078
Akut Mezenterik İskemi Tanılı Hastanın Operasyon Sonrası Nazogastrik Sondasından Çıkan Ascaris lumbricoides: Olgu Sunumu
  • Ayşegül Çopur Çiçek
  • Deniz Zehra Ulusan Gündoğdu
  • Şahin Direkel
  • Çınar Öztürk
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 212-215 DOI: 10.5152/tpd.2013.47