Olgu Sunumu

Nadir Bir Sekonder Kist Hidatik Olgusu: Aynı Hastada Uterus ve Kolon Lokasyonu
 • Yunus Emre Beyhan
 • Hasan Yılmaz
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Recep Yıldızhan
 • Çetin Kotan
 • Abdussamet Batur
 • İrfan Bayram
 • Remzi Erten
 • Ahmed Galip Halidi
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 149-151 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6303 PMID:31502806

Özgün Araştırma

Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Pneumocystis jirovecii Kolonizasyonunun Araştırılması
 • Soykan Özkoç
 • Songül Bayram Delibaş
 • Ahmet Emin Erbaycu
 • Ceren Ergüden
 • Çiler Akısü
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 214-219 DOI: 10.5152/tpd.2014.3611

Derleme

Bal Arılarında Ani Koloni Sönmesi
 • Mustafa N. MUZ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 271-275