Olgu Sunumu

Kolestaz ile Başvuran Pankreatik Hidatik Kistli Çocuk
  • Nagehan Aslan
  • Tuğba Koca
  • Aykut Recep Aktaş
  • Füsun Zeynep Akçam
  • Mustafa Akçam
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 53-56 DOI: 10.5152/tpd.2017.4496
Fasciola Gigantica’ya Bağlı Kolestaz
  • Remzi Beştaş
  • Kendal Yalçin
  • Muttalip Çiçek
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 201-204 DOI: 10.5152/tpd.2014.3212