Olgu Sunumu

Uganda Kaynaklı Plasmodium falciparum Sıtması
  • Hatice Uludağ Altun
  • Yasemin Kurtoğlu Gül
  • Emre Vudalı
  • Çiğdem Ataman Hatipoğlu
  • Cemal Bulut
  • Server Yağcı
  • Zeliha Koçak Tufan
  • Sami Kınıklı
  • Ali Pekcan Demiröz
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 229-232 DOI: 10.5152/tpd.2013.52