Özgün Araştırma

Türkiye’de Bir Yaban Domuzu ile Bir Katırda Hidatid Kist Olgusu ve Moleküler Karakterizasyonu
  • Harun Kaya Kesik
  • Figen Çelik
  • Şeyma Günyaktı Kılınç
  • Burak Karabulut
  • Aydın Çevik
  • Sami Şimşek
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 28-33 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6818

Derleme

Türkiye’de At, Eşek ve Katırlarda Saptanan Parazitler
  • Veli Yılgör Çırak
  • Ahmet Onur Girişgin
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 56-75 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7193

Dergi Arşivi

Makale Araçları