Özgün Araştırma

Bursa ve Çevresinde Yaşayan Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) (Benekli Kaplumbağa)’in Helmint Faunası
 • Hikmet Sami YILDIRIMHAN
 • Ramazan ŞAHİN
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 56-62
Hindistan (Batı Bengal)’daki Tatlısu Kaplumbağalarında Hemogregarin (Apicomplexa) Parazitin Bulunuşu
 • Sabir Hossen Molla
 • Probir K. Bandyopadhyay
 • Gözde Gürelli
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 118-122 DOI: 10.5152/tpd.2013.27
Hindistan (Batı Bengal)’daki Kanat Kabuklu Çamur Kaplumbağası’ndan Yeni Bir Haemogregarin Haemogregarina sundarbanensis n. sp. (Apicomplexa: Haemogregarinidae)’in Tavsif
 • Sabir Hossen Molla
 • Probir K. Bandyopadhyay
 • Gözde Gürelli
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 131-134 DOI: 10.5152/tpd.2015.3924
Irak’ın Bazı Reptillerinin Helmint Faunası
 • Shlemon E. AL-BARWARI
 • Isam SAEED
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 330-336

Olgu Sunumu

Bir Kaplumbağada (Testudo graeca) Angusticaecum holopterum (Rudolphi, 1819) Olgusu
 • Ceylan Ceylan
 • Bilal Dik
 • Onur Ceylan
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 64-67 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6598