Olgu Sunumu

Van Yöresinde Linguatula serrata Nimflerinin Neden Olduğu Bir Nazofarengeal İnsan İnfestasyonu: Bir Olgu Sunumu
 • Hasan Yılmaz
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Mutalip Çiçek
 • Ahmet Cumhur Dülger
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 47-49 DOI: 10.5152/tpd.2011.12
Orofarengeal Sülük İnfestasyonu ve Tedavi Seçenekleri
 • Fatih OĞHAN
 • Ali GÜVEY
 • Mahmut ÖZKİRİŞ
 • Erim GÜLCAN
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 200-202 DOI: 10.5152/tpd.2010.14
Ağız Tabanı Üzerinde Nadir Bir Kanama Nedeni: Sülük İnfestasyonu
 • Yunus Kantekin
 • Kamran Sarı
 • Mahmut Özkırış
 • Zeliha Kapusuz Gencer
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 323-325 DOI: 10.5152/tpd.2015.4254

Özgün Araştırma

Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Bir Yıl Arayla Ektoparazitler Yönünden Yeniden Taranması
 • Zübeyde Akın POLAT
 • Gülendame SAYGI
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 110-112
Dermanyssus gallinae İnfestasyonunun Horozların Bazı Hematolojik Değerleri ve Canlı Ağırlıkları Üzerine Etkisi
 • Tufan KEÇECİ
 • Erol HANDEMİR
 • Gülşen ORHAN
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 192-196