Özgün Araştırma

Ürolojik Kanserli Hastalarda Demodex folliculorum Araştırılması
  • Mehmet İnci
  • Özlem Aycan Kaya
  • Melek İnci
  • Erkan Yula
  • Hasan Gökçe
  • M. Murat Rifaioğlu
  • Onur Demirtaş
  • Erhan Yengil
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 208-210 DOI: 10.5152/tpd.2012.50