Olgu Sunumu

Hirudoterapiye Bağlı Kutanöz Psödolenfoma
 • Selami Aykut Temiz
 • İlkay Özer
 • Arzu Ataseven
 • Recep Dursun
 • Sıddıka Fındık
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 50-52 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2018.6037 PMID:30938141
Olgu Sunumu: Mikro Cerrahiye Yardımcı Bir Metot, Hirudoterapi
 • Suat Arusan
 • Batu Bayar
 • Ahmet Gödekmerdan
 • Naim Sağlam
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 154-156 DOI: 10.5152/tpd.2013.34

Derleme

Tıbbi Sülükler ve Hirudoterapi
 • Ahmet Gödekmerdan
 • Suat Arusan
 • Batu Bayar
 • Naim Sağlam
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 234-239 DOI: 10.5152/tpd.2011.60