Olgu Sunumu

Bir Süredir Türkiye’de Yaşayan Ganalı Bir Hastada Schistosoma haematobium Enfeksiyonu
 • Süleyman YAZAR
 • Murat SİPAHİOĞLU
 • Aydın ÜNAL
 • Ozan YAMAN
 • İzzet ŞAHİN
 • Cengiz UTAŞ
 • Oktay OYMAK
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 161-163
Seyahat İlişkili Üriner Şistozomiyaz: Olgu Sunumu
 • Tülay Şener Özvatan
 • Cengiz Koçak
 • Oktay Alver
 • Reşit Mıstık
 • Emel Aslan
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 175-177 DOI: 10.5152/tpd.2011.44