Özgün Araştırma

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarı’na 2009-2013 Yılları Arasında Başvuran Kistik Ekinokokkozis Şüpheli Hastaların Değerlendirilmesi
 • Yunus Emre Beyhan
 • Cahit Babür
 • Mesut Mungan
 • Ayşegül Taylan Özkan
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 17-21 DOI: 10.5152/tpd.2015.3646
Van Yöresi Köpeklerinde Bulunan Endoparazitler ve Halk sağlığı Yönünden Önemi
 • Reyhan ORHUN
 • Erol AYAZ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 103-107
Tokat Halk Sağlığı Laboratuvarında Ocak 2007‐Aralık 2009 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Ahmet Duran ATAŞ
 • Salih KUŞCUOĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 161-165
Doğrulama Laboratuvarına Gönderilen Sıtma Kan Yaymalarının Değerlendirilmesi
 • Selma Usluca
 • Cahit Babur
 • Özlem Kurtcebe
 • Seher Topluoğlu
 • Selçuk Kılıç
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 165-169 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6410
Kedilerde Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı ve Halk Sağlığı Bakımından Önemi
 • Umut Fikret Korkmaz
 • Sami Gökpınar
 • Kader Yıldız
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 194-198 DOI: 10.5152/tpd.2016.4841

Derleme

Türkiye’de Cysticercus bovis ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi
 • Fatma Selcan Kuş
 • Feride Kırcalı Sevimli
 • Özlem Miman
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 41-47 DOI: 10.5152/tpd.2014.3244
Depo Gıdalarını ve Peynirleri Enfeste Eden Akarlara Halk Sağlığı Açısından Bakış
 • Sibel CEVİZCİ
 • Seher GÖKÇE
 • Kamil BOSTAN
 • Ayşe KAYPMAZ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 191-199