Olgu Sunumu

Turist Hastada Saptanan Plasmodium falciparum sıtması: Bir Olgu Sunumu
  • Haluk Erdoğan
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 96-98 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2016.4285 PMID:31204465
Amazon Ormanlarından Dönen Bir Gezginde Dermatobia hominis'in Neden Olduğu Fronküler Miyaz
  • Ferit Kuşcu
  • Kerem Mazhar Özsoy
  • Aslıhan Ulu
  • Behice Kurtaran
  • Süheyla Kömür
  • Ayşe Seza İnal
  • Yeşim Taşova
  • Hasan Salih Zeki Aksu
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 173-176 DOI: 10.5152/tpd.2017.4927