Olgu Sunumu

Nadir Bir Gastroenterit Etkeni: Cyclospora
 • Meltem TAŞBAKAN
 • Ayşegül YOLASIĞMAZ
 • Hüsnü PULLUKÇU
 • Oğuz Reşat SİPAHİ
 • Tansu YAMAZHAN
 • Nevin TURGAY
 • Sercan ULUSOY
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 95-97
Renal Transplantlı Bir Hastada Cryptosporidium parvum Gastroenteriti
 • Ülfet Çetinkaya
 • İsmail Dursun
 • Salih Kuk
 • İzzet Şahin
 • Süleyman Yazar
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 231-233 DOI: 10.5152/tpd.2015.3886

Özgün Araştırma

Entamoeba histolytica Tanısında İki Metodun (Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ve Nativ-Lugol) Değerlendirilmesi
 • Oktay Alver
 • Tuncay Topaç
 • Okan Töre
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 185-189 DOI: 10.5152/tpd.2015.3727
Entamoeba histolytica’ya Bağlı Akut Gastroenteriti Olan Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacminin Değerlendirilmesi
 • Tanju Çelik
 • Ekrem Güler
 • Emel Ataş Berksoy
 • Yelda Sorguç
 • Nur Arslan
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 205-208 DOI: 10.5152/tpd.2015.3963
İntestinal Parazitlerin Eşlik Ettiği Bir Gastroenterit Salgını
 • Sema TUNCAY
 • Songül DELİBAŞ
 • Tonay İNCEBOZ
 • Leyla ÖVER
 • Ahmet Murat ORAL
 • Çiler AKISÜ
 • Ümit AKSOY
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 249-252