Özgün Araştırma

Giresun İlinde Ev Tozu Akarlarının Yaygınlığı ve Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar
  • Döndü Mutlu
  • Cihangir Akdemir
  • Emel Uzunoğlu
  • Şahin Direkel
  • Nejla Cebeci Güler
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 78-82 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6149 PMID:31204460
Tüketime Sunulan Bazı Kuru Gıda Maddelerinde Akar Varlığının Araştırılması
  • Emel Uzunoğlu Karagöz
  • Cihangir Akdemir
  • Şahin Direkel
  • Nejla Cebeci Güler
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 92-95 DOI: 10.5152/tpd.2017.4837