Özgün Araştırma

Farelerde Schistosoma mansoni’ye karşı konkomitant bağışıklık
 • Abdel-Moneim Salim
 • Abdel-Rahman Al-Humiany
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 19-22 DOI: 10.5152/tpd.2013.05
BALB/C Türü Farelerin Göz, Periton ve Karaciğerlerinde Hidatik Kist Oluşturulması
 • Javad MOUSAVI
 • Khosrow Hazrati TAPPEH
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 21-23
Beyaz Farelerde Karaciğer Yerleşimli Strobilocercosis Histopatolojisi
 • Nasuhi Engin AYDIN
 • Özlem MİMAN
 • Mehmet GÜL
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 32-34
Balb/c Fare Modelinde Alum ve Naltrexone Adjuvan Karışımı Kullanılarak, Toxoplasma gondii Takizoitlerinin ekskratuvar/sekretuvar Antijenleriyle Hazırlanmış Aşının Humoral İmmun Yanıtı Uyarması
 • Khosrow Hazrati Tappeh
 • Zohre Khorshidvand
 • Shahram Shahabi
 • Habib Mohammadzadeh
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 92-96 DOI: 10.5152/tpd.2013.22
Yeni Düzenlenen Leishmania major Aşısının Güvenlik ve Toksisitesinin Balb/c ve Beyaz Laboratuvar Farelerinde Denenmesi
 • Afshineh LATIFYNIA
 • Saleh MOHAGHEGH HAZRATI
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 103-108
Aspiculuris tetraptera ile Doğal Enfekte Farelerde Yerli ve Kontrolsuz Levamizol’un Karşılaştırmalı Etkisi
 • Erol AYAZ
 • İdris TÜREL
 • Nalan ÖZDAL
 • Hasan Altan AKKAN
 • Hanefi ÖZBEK
 • İhsan KELEŞ
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 112-114
Bazı Laboratuvar Hayvanlarında Dışkı Muayenesi ile Saptanan Helmintler
 • Bayram ŞENLİK
 • A. İhsan DİKER
 • Faruk KÜÇÜKYILDIZ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 123-125
Plasmodium berghei ANKA suşunun BALB/c Farelerde Kültürü ve Deneysel Serebral Sıtmanın Araştırılması
 • Kemal ÇEBER
 • Ahmet Faruk SORAN
 • İlyas ÖZARDALI
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 154-156
Klinik Örneklerden İzole Edilen Trichomonas vaginalis’in Tek veya Candida ve E. coli ile Birlikte L929 Fare Fibroblast Hücre Kültür Serileri Üzerine Sitopatik Etkisi
 • Semra Özçelik
 • Zeynep Sümer
 • Serpil Değerli
 • Erdoğan Malatyalı
 • Haldun Sümer
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 193-197 DOI: 10.5152/tpd.2012.47

Olgu Sunumu

Van Yöresinde Linguatula serrata Nimflerinin Neden Olduğu Bir Nazofarengeal İnsan İnfestasyonu: Bir Olgu Sunumu
 • Hasan Yılmaz
 • Zeynep Taş Cengiz
 • Mutalip Çiçek
 • Ahmet Cumhur Dülger
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 47-49 DOI: 10.5152/tpd.2011.12
Orofarengeal Sülük İnfestasyonu ve Tedavi Seçenekleri
 • Fatih OĞHAN
 • Ali GÜVEY
 • Mahmut ÖZKİRİŞ
 • Erim GÜLCAN
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 200-202 DOI: 10.5152/tpd.2010.14
Giresun'daki bir Farede (Apodemus flavicollis) Capilaria hepatica
 • Bekir Çelebi
 • Ayşegül Taylan Özkan
 • Cahit Babür
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 208-210 DOI: 10.5152/tpd.2014.3501