Özgün Araştırma

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarına Gönderilen Ev Tozlarında Akar Sıklığının Araştırılması
 • Hatice ERTABAKLAR
 • Senem YAMAN
 • Sema ERTUĞ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 29-31
Giresun İlinde Ev Tozu Akarlarının Yaygınlığı ve Epidemiyolojisi Üzerine Araştırmalar
 • Döndü Mutlu
 • Cihangir Akdemir
 • Emel Uzunoğlu
 • Şahin Direkel
 • Nejla Cebeci Güler
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 78-82 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6149 PMID:31204460
Kütahya’da Ev Tozu Akarları
 • Cihangir AKDEMİR
 • Hülya GÜRDAL
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 110-115
Erzincan İl’inde Görülen Ev Tozu Akarları
 • Erhan Zeytun
 • Salih Doğan
 • Medeni Aykut
 • Fatih Özçiçek
 • Edhem Ünver
 • Adalet Özçiçek
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 124-130 DOI: 10.5152/tpd.2015.3759
Eskişehir'de Ev Tozu Akarı Görülme Durumu
 • Nihal DOĞAN
 • Özlem Makbule AYCAN
 • Özlem MİMAN
 • Metin ATAMBAY
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 139-141
Malatya’da Ev Tozu Akar Faunası
 • Metin ATAMBAY
 • Özlem Makbule AYCAN
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 205-208
Ev Tozu Akarlarının Görülme Durumunun Sosyal Değişkenler Açısından İncelenmesi
 • Özlem Makbule AYCAN
 • Metin ATAMBAY
 • Ü. Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 219-224
Alerjik Deri Testi İle Ev Tozu Akarı Arasındaki İlişki
 • Metin ATAMBAY
 • Özlem M. AYCAN
 • Saim YOLOĞLU
 • Ülkü KARAMAN
 • Nilgün DALDAL
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 327-329