Özgün Araştırma

Rozase Hastalarında Demodex Enfestasyonu
 • Dursun Türkmen
 • Gamze Türkoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 194-197 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6456

Olgu Sunumu

Subkorneal Püstüler Dermatozis Erupsiyonunu Taklid Eden Bir Uyuz Vakası
 • Şemsettin Karaca
 • Kıymet Handan Kelekçi
 • Oğuz Er
 • Bayram Pektaş
 • Ayşegül Aksoy Gökmen
 • Şemsettin Karaca
 • Kıymet Handan Kelekçi
 • Oğuz Er
 • Bayram Pektaş
 • Ayşegül Aksoy Gökmen
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 244-247 DOI: 10.5152/tpd.2015.3945