Özgün Araştırma

Deney Hayvanı Olarak Gerbiller (Meriones unguiculatus): Leishmania major için İyi Bir Rol Model Olabilir mi?
  • Serkan Bakırcı
  • Hüseyin Bilgin Bilgiç
  • Onur Köse
  • Ayça Aksulu
  • Selin Hacılarlıoğlu
  • Tülin Karagenç
  • İbrahim Çavuş
  • Ahmet Özbilgin
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 212-217 DOI: 10.5152/tpd.2015.4300

Dergi Arşivi

Makale Araçları