Özgün Araştırma

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarında 2005 Yılı Boyunca Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı
 • Aysu DEĞİRMENCİ
 • Naser SEVİL
 • Koray GÜNEŞ
 • Ayşegül YOLASIĞMAZ
 • Nevin TURGAY
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 133-135

Olgu Sunumu

Baş Boyun Kanserli Hastada Kutaneöz ve Subkutaneöz Yerleşimli Sıradışı Wohlfahrtia magnifica Vakası
 • Cengiz Çevik
 • Özlem Aycan Kaya
 • Ercan Akbay
 • Mustafa Özkan
 • Ahmet Kahraman
 • Murat Uçak
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 135-137 DOI: 10.5152/tpd.2014.3353
Boyunda Primer Kist Hidatik; Bir Olgu Sunumu
 • Uğur Kesici
 • Sevgi Kesici
 • Ülkü Aygen Türkmen
 • Hülya Ulusoy
 • Aslıhan Duman
 • Gülen Burakgazi
 • Erkan Yavuz
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 217-219 DOI: 10.5152/tpd.2011.55