Olgu Sunumu

Ankilozan Spondilitli Bir Hastada Strongyloides stercoralis: Olgu Sunumu
  • Keramettin Yanık
  • Adil Karadağ
  • Hakan Odabaşı
  • Nevzat Ünal
  • Levent Altıntop
  • Murat Hökelek
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 143-146 DOI: 10.5152/tpd.2013.31
Ankilozan Spondilitli Olguda Toxoplasma Üveiti
  • Hülya Deveci
  • Şenol Kobak
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 216-218 DOI: 10.5152/tpd.2013.48