Özgün Araştırma

Çeşitli Hasta ve Yaş Gruplarında Demodex sp. Görülme Sıklığı
  • Özlem M AYCAN
  • G. Harika OTLU
  • Ülkü KARAMAN
  • Nilgün DALDAL
  • Metin ATAMBAY
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 115-118
Alerjik Hastalıklar ve Parazitoz
  • Fadile YILDIZ ZEYREK
  • C. Dost ZEYREK
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 135-140

Dergi Arşivi

Makale Araçları