Özgün Araştırma

Trichinellosis Tanısında Western Blot Tekniğinin Uygulanması
 • Soykan ÖZKOÇ
 • Songül BAYRAM DELİBAŞ
 • Çiler AKISÜ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 26-30
Sıçanlarda Trichinella spiralis Farklı Aşamaları Karşı Dormectin, Ivermectin ve Levamizol Terapötik Etkinliği
 • Gamal A. Soliman
 • Eman S. Taher
 • Maha A. Mahmoud
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 86-91 DOI: 10.5152/tpd.2011.22
Akut Trichinellosisli Olgularda Serum Makrofaj Migrasyon İnhibitör Faktör (MİF) ve Leptin Değerlerinin Araştırılması
 • Leyla Didem KOZACI
 • Ismail SARI
 • Servet AKAR
 • Merih BİRLİK
 • Nurullah AKKOÇ
 • Ian C. CHIKANZA
 • Fatoş ÖNEN
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 156-160
Trichinella spiralis’in Tanısında Gallium-67 Sintigrafisinin Yeri
 • Tonay INCEBOZ
 • Recep BEKİŞ
 • Çiler AKISÜ
 • Yaşar İMREN
 • Hatice DURAK
 • Osman YILMAZ
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 221-224
Trichinella spiralis’in in vivo Sıçanlarda Oluşturulması
 • Tonay İNCEBOZ
 • Soykan ÖZKOÇ
 • Çiler AKISÜ
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 289-292